23. évfolyam 1. szám

Impresszum

 

Gyermekorvos Továbbképzés

  

Szerkesztőbizottság  
Pro­fes­­szor Dr. Ara­tó And­rás Gasztroenterológia
Pro­fes­­szor Dr. Bognár László Idegsebészet
Dr. Bognár Zsolt Sürgősségi orvostan
Dr. Constantin Tamás Phd. Reumatológia
Dr. med. habil. Cser­mely Ta­más Nő­gyógy­ászat
Pro­fes­­szor Dr. Decsi Ta­más Táp­lál­ko­zás­tu­do­mány
Dr. Dérfalvi Beáta Phd. Immunológia
Dr. Fe­ke­te Fe­renc Infektológia
Pro­fes­­szor Dr. Farkas Henriette Allergológia
Dr. Gács Éva Tü­dő­gyógy­ászat
Dr. Gádoros Júlia Pszichiátria
Pro­fes­­szor Dr. Har­mat György Orvostörténet
Pro­fes­­szor Dr. Ilyés Ist­ván To­vább­kép­zés
Pro­fes­­szor Dr. Ka­to­na Gá­bor Fül-orr-gé­gé­szet
Dr. Körner Anna Phd. Diabetológia
Dr. Kriván Gergely Phd. Immunológia
Dr. Marschalkó Pé­ter Or­to­pé­dia
Dr. Mészner Zsófia Phd. Vakcinológia
Dr. Mezei Györgyi Phd. Allergológia
Dr. Muzsay Géza Házi gyermekorvos
Dr. Nagy And­rea Ne­u­ro­ló­gia
Pro­fes­­szor Dr. Oláh Éva Genetika
Dr. Póta György Házi gyermekorvos
Pro­fes­­szor Dr. Sza­bó András Nefrológia
Pro­fes­­szor Dr. Sza­bó Lász­ló Urológia
Dr. Szamosi Anna Phd. Sze­mé­szet
Dr. med. habil. Szalai Zsu­zsan­na Bőr­gyógy­ászat
Pro­fes­­szor Dr. Szatmári András Kardiológia
Dr. Uhereczky Gá­bor Tü­dő­gyógy­ászat
Dr. Velkey György Intenzív terápia